กลับหน้าแรก » การแข่งขันอยุธยาโอเพ่น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค

การแข่งขันอยุธยาโอเพ่น ระดับ สมาคมเทควันโดจังหวัด จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัด ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

   - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
       ด.ญ.อรวรา แสงทอง ชั้น ม.1/1
       ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์ ชั้น ม.3/1
       ด.ญ.พรนภา นาทา ชั้น ป.6/1
       ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง ชั้น ป.4/1
       ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ชั้น ป.4/1
       ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ ชั้น ม.1/1
       ด.ญ.สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ ชั้น ป.4/2

   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
       ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง ชั้น ป.3/1
       ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ ชั้น ม.2/3
       ด.ช.คุณากร กันจันทร์ ชั้น ป.1/1

   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
       ด.ญ.ณัฐณิชา สายมาอินทร์ ชั้น ป.2/2

   คุณครูผู้ผึกซ้อม คุณครูธนิต สุวรรณลักษณ์

jAlbum photography website storage and PhotoBox