กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำรายการ Alpaca Championship ครั้งที่ 8

มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำรายการ Alpaca Championship ระดับประเทศ จัดโดยชมรมกีฬาว่ายน้ำเยาวชนโพธารามวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

   ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ชั้น ป.6/2
       - ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง
       - ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน
       - ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง

   ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ชั้น ป.5/1
       - ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง
       - ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน
       - ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง

   ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ชั้น ป.6/2
       - ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน
       - ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง

   ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว์ ชั้น ป.4/2
       - ได้รับรางวัล 6 เหรียญเงิน
       - ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง

   ด.ช.ชวิน ทองขาว ชั้น ป.6/1
       - ได้รับรางวัล 7 เหรียญเงิน

   คุณครูผู้ผึกซ้อม คุณครูวิสุดา ขวาวอ่อน

jAlbum free web photo albums and PhotoBox