กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการราชบุรีโอเพ่นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จ.ราชบุรี

มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดในรายการราชบุรีโอเพ่นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง จ.ราชบุรี มอบที่โรงเรียนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

   โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมประเภทต่อสู้
   โรงเรียนธีรศาสตร์ คุณครูธนิต สุวรรณลักษณ์ ได้รับโล่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

   รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
       - ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง ชั้น ป.3/1
       - ด.ญ.สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ ชั้น ป.4/2

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
       - ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง ชั้น ป.4/1
       - ด.ช.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ ชั้น ม.2/3
       - ด.ญ.อรวรา แสงทอง ชั้น ม.1/1
       - ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ ชั้น ม.1/1
       - ด.ช.สวภัทร ชูชื่นมานะกิจ ชั้น ป.1/1
       - ด.ช.ปวิช ดำรงพานิช ชั้น ป.1/2
       - ด.ญ.พรนภา นาทา ชั้น ป.6/1
       - ด.ญ.ณัฏฐ์ณิชา สายมาอินทร์ ชั้น ป.2/2

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
       - ด.ช.พลรัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์ ชั้น ป.4/1
       - ด.ช.คุณากร กันจันทร์ชั้น ม.2/3
       - ด.ญ.อรวรา แสงทอง ชั้น ม.1/1
       - ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ ชั้น ม.1/1

   คุณครูผู้ผึกซ้อม คุณครูวิสุดา ขวาวอ่อน

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox