กลับหน้าแรก » การประเมินภายนอกจาก สมศ.ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ.ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox