กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ปี2562

มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ปี2562 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาราชดำเนิน พุทธมณฑล สาย3 แข่งขัน วันที่ 11 พฤษภาคม 2562


   ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ชั้น ป.5/1
       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
       - ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
       - ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
       - ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

   ด.ช.พีรวัฒน์ แสงเงิน ชั้น ป.6/1
       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
       - ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
       - ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

   ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ชั้น ป.6/2
       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
       - ท่าผี้เสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
       - ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

   ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ชั้น ป.6/2
       - ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
       - ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

   ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว์ ชั้น ป.4/2
       - ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
       - ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
       - ท่ากรรเขียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

   ด.ช.ชวิน ทองขาว ชั้น ป.6/1
       - ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
       - ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

   คุณครูผู้ผึกซ้อม คุณครูวิสุดา ขวาวอ่อน

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox