กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองบอสโกพิทักษ์ เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562

มอบที่โรงเรียนวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ผลการแข่งขัน
ด.ช.ชวิน ทองขาว ป.6/1
เหรียญทอง 4 รายการ
เหรียญเงิน 2 รายการ
เหรียญทองแดง 3 รายการ
- ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี ป.5/1
เหรียญทอง 2 รายการ
เหรียญเงิน 4 รายการ
เหรียญทองแดง 3 รายการ
- ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าผลัดกบ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

 

ด.ช.ปริญวัฒน์ ทองขาว ป.4/2
เหรียญทอง 2 รายการ
เหรียญเงิน 2 รายการ
เหรียญทองแดง 3 รายการ
- ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าผลัดกบ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

ด.ช.ธีรเทพ รุ่งวิไลเจริญ ป.6/2
เหรียญทอง 1 รายการ
เหรียญเงิน 5 รายการ
เหรียญทองแดง 2 รายการ
- ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

ด.ช.พีระพัฒน์ แสงเงิน ป.6/1
เหรียญทอง 1 รายการ
เหรียญเงิน 5 รายการ
เหรียญทองแดง 2 รายการ
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
- ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

ด.ช.ภานุเทพ ศรีมงคล ป.6/1
เหรียญเงิน 1 รายการ
เหรียญทองแดง 4 รายการ
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่ากบ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่าผลัดกบ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

ด.ช.กันต์ธีร์ โพธินันทวงศ์ ป.6/2
เหรียญเงิน 1 รายการ
เหรียญทองแดง 3 รายการ
- ท่ากบ50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่ากบ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
- ท่าผลัดกบ 2*25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง


ด.ช.อินนิทัศ นุชนุ่ม ป.6/1
เหรียญเงิน 1 รายการ
เหรียญทองแดง 1 รายการ
- ท่าผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
- ท่าผีเสื้อ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

ด.ญ.รัตนาวดี รัตนพรชัย ม.2/1
เหรียญทองแดง 1 รายการ
- ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

ด.ญ.ทรายเพชร วงษ์ไทย ม.2/1
เข้าร่วมแข่งขัน

jAlbum web gallery software and PhotoBox