กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

มอบรางวัลการประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 หัวข้อ : "แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์" มอบที่โรงเรียน วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ผู้เข้าแข่งขัน

ด.ช.หิรัญ เปลี่ยนพุ่ม ชั้น ม.2/2
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox