กลับหน้าแรก » วันจำหน่ายแบบเรียน ปีการศึกษา 2563

วันจำหน่ายแบบเรียน ปีการศึกษา 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยให้ทะยอยมาวันละชั้น เพิ่มลดความแออัด มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ด้วยการให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน บริการจุดล้างมือด้วยสบู่ ตรวจวัดไข้ รักษาระยะห่าง และบริการเจลล้างมือไว้ตามจุดทั่วบริเวณโรงเรียน

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox