กลับหน้าแรก » 2 เมษายน 2564 มอบรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี การประกวดวงโยธวาฑิต ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ประเภทนั่งบรรเลง

2 เมษายน 2564 มอบรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี การประกวดวงโยธวาฑิต ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ประเภทนั่งบรรเลง (Symphonic Concert Band) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 จัดโดย สมาคมเมโลเดียน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบก

jAlbum photo album software and PhotoBox