กลับหน้าแรก » 25 กันยายน 2563 ภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำน้ำยาซักผ้า ระดับชั้น ม.2 วิทยากร คุณภัทรา แสนคำ นักวิทยาศาสตร์อิสระ สอนและบรรยายเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทย

25 กันยายน 2563 ภูมิปัญญาปลูกความรู้ เรื่องการทำน้ำยาซักผ้า ระดับชั้น ม.2 วิทยากร คุณภัทรา แสนคำ นักวิทยาศาสตร์อิสระ สอนและบรรยายเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทย

jAlbum web gallery software and PhotoBox