กลับหน้าแรก » 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ และ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ที่ได้รับตำแหน่งใหม่

21 ตุลาคม 2563 : โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และในการนี้ได้เข้าประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกุลธิดาวูดส์ โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

jAlbum web gallery maker and PhotoBox