กลับหน้าแรก » 26 ตุลาคม 2563 มอบรางวัลการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จัดโดย โรงเจบ้วนฮกตั้ว

26 ตุลาคม 2563 มอบรางวัลการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จัดโดย โรงเจบ้วนฮกตั้ว
ผลการแข่งขัน
1. ด.ญ.ดาราพร พงศ์สุวรรณ ชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. ด.ช.ภูชนะ ยางเยี่ยม ชั้น ม.3/2 ได้รับรางวัลชมเชย

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox