กลับหน้าแรก » 29 มิถุนายน 63 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าผา มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียน

29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าผา มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียน

jAlbum web gallery maker and PhotoBox