กลับหน้าแรก » 17 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

17 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อร่วมกำกับติดตาม​ ออกแบบ​ ประเมินพัฒนา​ กลไกขับเคลื่อนงานวิชาการ​ (หลักสูตร/ การจัดการเรียนรู้/ การวัด/ประเมินผล) ผ่านระบบออนไลน์

jAlbum free web photo albums and PhotoBox