กลับหน้าแรก » 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

4 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox