กลับหน้าแรก » 8 ตุลาคม 2564 Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลบ้านโป่ง และเทศบาลเมืองบ้านโป่ง Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 1 แก่นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 551 คน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาริมน้ำเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

jAlbum photography website storage and PhotoBox