กลับหน้าแรก » 1 พฤศจิกายน 64  Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

1 พฤศจิกายน 64  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 2 แก่นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 475 คน ณ โรงเรียนธีรศาสตร์

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox