25 มิถุนายน 64 เทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดราชบุรี มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียน

25 มิถุนายน 64 เทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดราชบุรี มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียน

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox