กลับหน้าแรก » 25 เมษายน 2565 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

25 เมษายน 2565 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหาร โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบโดย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox