กลับหน้าแรก » 7 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนธีรศาสตร์ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ โรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา2564

โรงเรียนธีรศาสตร์ บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ โรงเรียนสุจริต ตามนโยบายศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox