กลับหน้าแรก » 10 สิงหาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 120 คน ได้รับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ โดย โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนธีรศาสตร์ จำนวน 120 คน ได้รับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ โดย โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

jAlbum photo album software and PhotoBox