กลับหน้าแรก » 16 กันยายน 2565 การแข่ง Coding ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง

16 กันยายน 2565 การแข่ง Coding ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี รายชื่อนักเรียน 1.เด็กหญิงลภัสรดา จำปาคำ 2.เด็กหญิงนัทธมน สุภาพละ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวพนิดา กิจเจริญ

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox