กลับหน้าแรก » 17 กันยายน 2565 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง

17 กันยายน 2565 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี 🔵 รายชื่อนักเรียน 1. เด็กหญิงศศิธร ทรัพย์แฝง 2. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ อ้อหอม 3. เด็กชายปกรณ์ บุญพิทักษ์ 🔴 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูดุษณีย์ ประทุมศิริ

Gallery software for photographers and PhotoBox