กลับหน้าแรก » 17 กันยายน 2565 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

17 กันยายน 2565 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง งามหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี 🔵 รายชื่อนักเรียน 1. เด็กชายสิรวิชญ์ ช่องวารินทร์ 2. เด็กชายวรากร จันทร์เปรม 3. เด็กชายญิฮาด มะหะหมัด 🔴 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค

jAlbum web gallery maker and PhotoBox