กลับหน้าแรก » 18 กันยายน 2565 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง

18 กันยายน 2565 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี 🔵 รายชื่อนักเรียน 1. เด็กหญิงกชกร แก้วอ่อน 2. เด็กชายธนเสฏฐ์ ทองทา 3. เด็กชายอัษศดิณย์ ต่วนเครือ 🔴 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล

jAlbum web gallery maker and PhotoBox