กลับหน้าแรก » 18 กันยายน 2565 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

18 กันยายน 2565 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565 🔵 นายธนากร เรืองสุวรรณ 🔴 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูชาคริต ทรงต่อศรีสกุล คุณครูพัฒนา ธูปหอม

Gallery software for photographers and PhotoBox