กลับหน้าแรก » 18 กันยายน 2565 การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับประถมต้น ป.1 - 3

18 กันยายน 2565 การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับประถมต้น ป.1 - 3 งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา2565 🔵 รายชื่อนักเรียน - ด.ญ. วาสนา อ่ำปลอด รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง - ด.ญ. ลภัสรดา บรรจบนพคุณ เหรียญเงิน 🔴 ครูผู้ฝึกสอน คุณครูมาลินี กล่ำงิ้ว

jAlbum photo album software and PhotoBox