กลับหน้าแรก » 20 กันยายน 2565 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

20 กันยายน 2565 การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4- 6 🏆รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี : 20 ก.ย. 65 🔵 รายชื่อนักเรียน 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์ ถวิลวัฒนกิจ 2. เด็กหญิงสิตานัน ผลพิทักษ์ 3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมภพคารินทร์ 🔴 ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูพรรษา ขันธ์เครือ

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox