กลับหน้าแรก » 21 กันยายน 2565 วันสันติภาพสากล ประจำปี 2565

21 กันยายน 2565 วันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประธานสภานักเรียนอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่ง 1 นาที คุณพ่อผู้อำนวยการให้โอวาทโดยหยิบยกเรื่องราวการต่อสู้ขณะนี้ระหว่างประเทศรัสเซีย - ยูเครน : สันติภาพและสันติสุขเราสร้างได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน

jAlbum photo album software and PhotoBox