กลับหน้าแรก » 21 กันยายน 2565 ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.3 เรื่อง การทำน้ำยาล้างจาน

21 กันยายน 2565 ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ชั้น ม.3 เรื่อง การทำน้ำยาล้างจาน ขอขอบคุณ วิทยากร 1.คุณจินตนา โพธิ์ 2.ผ.ญ.ทน สาลีสาย ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน

jAlbum photo album software and PhotoBox