กลับหน้าแรก » 22 กันยายน 2565 งานจิตตาภิบาลได้ให้ความรู้เรื่อง ประวัติบทวันทามารีย์ และการสวดบทวันทามารีย์ภาษาต่าง ๆ

22 กันยายน 2565 งานจิตตาภิบาลได้ให้ความรู้เรื่อง ประวัติบทวันทามารีย์ และการสวดบทวันทามารีย์ภาษาต่าง ๆ (ภาษาละติน ภาษาตากาล็อก และภาษาพม่า) เพื่อให้น.ร.ได้เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของบทวันทามารีย์ และตระหนักถึงความสำคัญของบทภาวนาที่ใช้ภาวนาทุกเช้า

jAlbum photo album software and PhotoBox