กลับหน้าแรก » 22 กันยายน 2565 การเเข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (6 รายการ)

22 กันยายน 2565 การเเข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (6 รายการ) การเเข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565 🔵 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ - ระดับชั้น ป.1-ป.3 รางวัลเหรียญเงิน เด็กชายพัทธดนย์ วันชนะบุญ ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอารีย์ เกตุก้อนแก้ว ---------------- - ระดับชั้น ป.4-ป.6 รางวัล เหรียญทอง เด็กชายจักรภัทร อรภักดี ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจิราภร พงศ์ลักษมาณา 🔵 การประกวดแข่งขันคัดลายมือ - ระดับชั้น ป.1 - ป.3 รางวัล เหรียญเงิน เด็กหญิงณฐวรรณ โวหาร ครูผู้ฝึกซ้อม ครูธนภรณ์ บรรณาการ ---------------- - ระะดับชั้น ป.4 - ป.6 เด็กปวริศา ทรัพย์มา รางวัล เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพรรษา ขันธ์เครือ 🔵 การแข่งขันเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ - ระดับชั้น ป.1-ป.3 รางวัล เหรียญเงิน เด็กหญิงสุธีกานต์ สมสกุล ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนัยนา วงศ์ศสิริโสภา 🔵 การประกวดแข่งขันเขียนเรียงความ - ระดับชั้น ป.4-ป.6 รางวัล เหรียญทอง เด็กหญิงธัญยธรณ์ ศรีสุข ครูผู้ฝึกซ้อม ครูปรารถนา มะลิทอง

jAlbum free web photo albums and PhotoBox