กลับหน้าแรก » 8 และ 9 ตุลาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ครูผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม และครูชุติมา สุถาพร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การพัฒนาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ระหว่างวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2565

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox