กลับหน้าแรก » 12 ตุลาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี

คุณครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล และคุณครูสุมาส ทรัพย์เย็น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบอสโก 1 รองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox