กลับหน้าแรก » 18 ตุลาคม 2565 ตัวแทนครูธีรศาสตร์ ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกและครูคำสอน

ตัวแทนครูธีรศาสตร์ ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกและครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน" (Fratelli Tutti 1. คุณครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล 2. คุณครูสุมาส ทรัพย์เย็น 3. คุณครูนิรัตนดา ตันตระกูล 4. คุณครูจีรนุช ทาคำ 5. คุณครูพนิดา กิจเจริญ โดย คุณพ่ออเล็กซานโดร ไบร์ คณะซาเวเรียน ณ บ้านหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2565

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox