กลับหน้าแรก » 27 ตุลาคม 2565 ครูบุญลาภและครูเพยาว์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนรร.ธีรศาสตร์ ไปร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น

27 ตุลาคม 2565 ครูบุญลาภและครูเพยาว์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนรร.ธีรศาสตร์ ไปร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 67 ปี

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox