กลับหน้าแรก » 29 ตุลาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา

29 ตุลาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง: Going Global: Practical Skills for Future Success Date: 29 October 2022 โรงเเรม ณ เวลา จ.ราชบุรี ครูผู้เข้ารับการอบรม: 1. นางสาวประณิธาน พูนเพ่งวิทย์ 2. นางสาวรุจิรดา ทัศนานนท์ 3. นางนัชชา ฉันทตระกูลชัย

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox