กลับหน้าแรก » 7 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

7 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์/Zoom meeting วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. คุณครูสุธีรา เตี้ยมเครือ 2. คุณครูพรรษา ขันธ์เครือ 3. คุณครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ 4. คุณครูดวงพร พุฒจิระ 5. คุณครูประภาพรรณ ไชยวงศ์

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox