กลับหน้าแรก » 8 พฤศจิกายน 2565 มอบรางวัลการแข่งขันระบายสีวันลอยกระทง และ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับอนุบาล

8 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันระบายสีวันลอยกระทง ระดับชั้นอนุบาล 1-2 🦋อนุบาล 1 🦋 ด.ช. ปันยวัจน์ นุชลำยอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.รินรดา ชัยฮะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นภษร รุ่งเรืองยั่งยืน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.พัชระ พ่วงกุล รางวัลชมเชย 🦋อนุบาล2 🦋 ด.ญ.เขมิกา เกียรติอมรเวช รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณิชาภร สร้อยทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ปัณณธร ยิ้มสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. อภิชญา ไตรบุญ รางวัลชมเชย ด.ช. ชลธร ทองสา รางวัลชมเชย การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นอนุบาล 3 ด.ญ.พิชญธิดา สามงามยา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.วรพงศ์ คุ้มกัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ธัชธณัท ศรีบุปผา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ปุญชรัสมิ์ ผลจันทร์ รางวัลชมเชย ด.ช. ปุณภณ ฉันทตระกูลชัย รางวัลชมเชย

jAlbum free web photo albums and PhotoBox