กลับหน้าแรก » 11 พฤศจิกายน 2565 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ที่สมัครใจ

11 พฤศจิกายน 2565 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ที่สมัครใจ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox