กลับหน้าแรก » 18 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งขัน รร.ราชโบริกา จ.ราชบุรี

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565
🌝 สนามแข่งขัน รร.ราชโบริกา จ.ราชบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน)


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนระดับมัธยม)
🥈ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
รายชื่อนักเรียน
1. ด.ญ.ณัฏฐณิชา แซมเพ็ชร
2. ด.ญ.วิจิตตรา แสงทอง

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์

jAlbum image gallery software and PhotoBox