กลับหน้าแรก » 18 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา สนามแข่งขัน รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565
- สนามแข่งขัน รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

Gallery software for photographers and PhotoBox