กลับหน้าแรก » 18 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science show) ระดับมัธยมต้น(ชั้นม.1-3)
รายชื่อนักเรียน
1. นางสาวบุญญาพร ชื่นใจ
2. นางสาวจิดาภา ละเลิศ
3. นางสาวสลิลลา ลีลาเฉลิมพล


2. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น(ชั้นม.1-3)
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงนภัสา จังโส
2. นายสิทธิชาติ กิตติคุณทวี
3. เด็กหญิงศตายุ อ่าวสุคนธ์

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวอารียา ผูกรักษ์
2. นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
3. นายประวิทย์ นพรัตน์

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox