กลับหน้าแรก » 20 มิถุนายน 2565 มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้

20 มิถุนายน 2565 มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ รายการ DMG TAKWONDO 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า ธัญญาพาร์ค กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล 1 ถ้วยคะแนนรวม 6 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน

การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ รายการ DMG TAKWONDO 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. ทีมโรงเรียนธีรศาสตร์ ถ้วยคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 1
2. ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ ม.2/1 เยาวชนหญิง 13-14 ปี 49-53 กก. ชนะเลิศ เหรียญทอง
3. ด.ช.คุณากร กันจันทร์ ป.4/1 ยุวชนชาย 9-10ปี 39 กก.ขึ้นไป ชนะเลิศ เหรียญทอง
4. ด.ญ.ณัฏฐ์ณิชา สายมาอินทร์ ป.5/2 ยุวชนหญิง 9-10 ปี 31-35 กก. รองชนะเลิศ เหรียญเงิน
5. นายกันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์ ม.3/1 เยาวชนชาย 15-17 ปี 55-59 กก. รองชนะเลิศ เหรียญเงิน
6. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ม.1/2 ยุวชนชาย 13-14 ปี 41-44 กก. รองชนะเลิศ เหรียญเงิน
7. ด.ญ.สราวลี ตันเทียว ป.3/3 ยุวชนหญิง 9-10 ปี 31-35 กก. รองชนะเลิศ เหรียญเงิน
8. ด.ช.ปวีร์ ว่องนิยม อ.2/3 พิเศษชาย 3-4 ปี 18 กก. รองชนะเลิศ เหรียญเงิน

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox