กลับหน้าแรก » 19 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26(1พย65)

การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค310ดี
วันเสาร์ที่1พ.ย.2565 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระดับประถม 52 ทีมได้ลำดับที่ 8 ได้แก่
1.ด.ญ.สิตานัน ผลพิทักษ์
2.ด.ญ.ปวริศา ทรัพย์มา
3.ด.ญ.ณิชา อินทร์จันทร์

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางพรรษา ขันธ์เครือ
-------------------

ระดับมัธยม 33 ทีมได้ลำดับที่ 15 ได้แก่
1.ด.ช.รัชพล จันทร์มี
2.ด.ญ.ธีราพร สัมฤทธิ์
3.ด ญ.ภูตาล เห็นสว่าง

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
‐----‐-------------

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox