กลับหน้าแรก » 21 พฤศจิกายน 2565 คุณพ่อผู้อำนวยการมอบรางวัลประกวดกระทง

21 พฤศจิกายน 2565 คุณพ่อผู้อำนวยการ รับมอบถ้วยรางวัลการประกวดกระทง เทศบาลเมืองท่าผา บ้างโป่ง ราชบุรี ผลงานนักเรียนมัธยม และผลงานครู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชย และมอบรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงของตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทงของโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Gallery software for photographers and PhotoBox