กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล ในการแข่งขันทักษะทางวิชาโรงเรียนในสังกัดสังฆณทลราชบุรี

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
🏡กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
🏆ผลการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์รึไซเคิลระดับชั้น ป.1-ป.3
ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
1.เด็กหญิงศศิชา ผ่องใส
2.เด็กหญิงพัทธวรรณ หรั่งช้าง
3.เด็กหญิงพิชญธิดา พลายพงษา

ครูผู้ฝึกสอน
ครูดุษณีย์ ประทุมศิริ


🏆ผลการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์รึไซเคิลระดับชั้น ป.4-ป.6
ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
1.เด็กหญิงศศิธร ทรัพย์แฝง
2.เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ อ้อหอม
3.เด็กชายปกรณ์ บุญพิทักษ์

ครูผู้ฝึกสอน
ครูดุษณีย์ ประทุมศิริ

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox