กลับหน้าแรก » 25 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

25 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในงาน เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2565 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

jAlbum photography website storage and PhotoBox