กลับหน้าแรก » 18 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันเล่าพูดภาษาจีน

18 พฤศจิกายน 2565 🏆🏆การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับมัธยม ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565

👉 การแข่งขันเล่าพูดภาษาจีน

1.ด.ญ.ณัฏฐพิชา แซมเพ็ชร

2.ด.ญ.วิจิตรตา แสงทอง

 

♥️ผลการแข่งขัน 79.80 คะแนน 🥈เหรียญเงิน อันดับ 9

 

🙎‍♀️ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูจรรยาภรณ์ หนูสิงห์

jAlbum web gallery software and PhotoBox