กลับหน้าแรก » 18 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

18 พฤศจิกายน 2565 🏆🏆การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับมัธยม
ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
👉 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
     ♦️ด.ญ.กมลชนก ภักดี
     ♥️ผลการแข่งขัน
           78.75 คะแนน
           🥈เหรียญเงิน อันดับ 4
🙎‍♀️ครูผู้ฝึกซ้อม
     คุณครูจิรัชยา ว่องประชานุกูล

👉การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
     ♦️ด.ญ.กรกนก โพธารัตน์ ม.2/4
     ♥️ผลการแข่งขัน
           62 คะแนน
           🥉ทองแดง อันดับ 8
🙎‍♀️ครูผู้ฝึกซ้อม
     คุณครูจิรัชยา ว่องประชานุกูล

👉การแข่งขันพินิจวรรณคดี
     ♦️ด.ญ.เฟิร์น สุวรรณศรี ม.2/2
           ♥️ผลการแข่งขัน
           37 คะแนน
           เข้าร่วม อันดับ 8
🙎‍♀️ครูผู้ฝึกซ้อม
     คุณครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

👉การแข่งขันการเขียนเรียงความ
     ♦️ด.ญ.ธีราพร สัมฤทธิ์ ม.2/2
     ♥️ ผลการแข่งขัน
           92 คะแนน
           🎖เหรียญทอง ชนะเลิศ
🙍‍♀️ครูผู้ฝึกซ้อม
     คุณครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

👉การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ( กาพย์ยานี 11)
     1.ด.ญ.ธัญมน พึ่งไทย ม.3/2
     2.ด.ญ.ณิชชญานันท์ นิธิกุลธนาโรจน์ ม.3/2
     ❤️ ผลการแข่งขัน
           74 คะแนน
           🥈เหรียญเงิน อันดับ 6
🙍‍♀️ครูผู้ฝึกซ้อม
     คุณครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย

jAlbum photo album software and PhotoBox